• Satış Ortaklığı Sözleşmesi

  Madde 1 – KISALTMALAR:

   

  Bu sözleşme içinde bundan sonra, satış ortağı “Ortak”, Verimek. "Verimek Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi", işlemin gerçekleştiği elektronik ortam www.verimek.com "Verimek Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi", sözleşmeye konu olan ürün ya da hizmet ise "Ürün" olarak adlandırılıcaktır.

  Madde 2 – TARAFLAR:


  Sözleşmenin taraflarından olan Verimek Telekomünikasyon Türkiye/Bursa lokasyonunda bulunan bir yer sağlayıcıdır ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

  Adres: Nosab Minareliçavuş Mahallesi, Mete (290) Sokak No:27/A, 16140 Nilüfer/Bursa
  Tel: 0224 323 00 27
  E-posta: [email protected]

  Madde 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:


  Ortağın kendi web siteleri, e-posta adresleri ve diğer Internet iletişim araçları üzerine koyacağı bir bağlantı veya tavsiyeleri ile Verimek Telekomünikasyon'un sağladığı ürünlerin satışı, tarafların yükümlülükleri ve bu satış sonrası oluşan gelir paylaşımının ve ödemenin koşulları ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturur.


  Madde 4 – YÜRÜRLÜK:


  Bu sözleşme, Ortağın Verimek'e üye olması ve Verimek'in satış ortaklığı isteğini onaylamasıyla yürürlüğe girer. Süresi bir yıldır. Sözleşme sonlandırılmadığı sürece otomatik yenilenir. Verimek, sözleşmeyi istediği anda sonlandırabilir ve içerisinde bakiye varsa kesinlikle satış ortağına ödemesini yapar.


  Madde 5 – YÜKÜMLÜLÜKLER:


  5.1. Ortak, Verimek tarafından kendisi için üretilen bağlantıyı web sitesi, e-posta adresi ve diğer Internet ortamlarında paylaşabilir.
  5.2. Ortak, Verimek tarafından kendisine verilen içerik üzerinde değişliklik yapamaz.
  5.3. Ortak, Verimek ve Ürün hakkında yanlış ve abartılı bilgi vermeyeceğini kabul eder.
  5.4. Ortak, kendisi için verilen kullanıcı adı ve şifresini korumayı, başkalarıyla paylaşmamayı ve şifre kullanımından doğacak sorunlarda sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder. Tersi durumda, ortaklık ilişkisini başlatmamalıdır.
  5.5. Ortak, Verimek'e üye olurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin kullanılması sırasında, yanlış ya da eksik olarak verilen bilgiler nedeniyle doğacak zararlardan dolayı sorumlu olacağını kabul eder.
  5.6. Ortak, kendi web sitelerinde, e-posta adreslerinde Verimek ya da Ürün hakkında ileri sürdüğü düşüncelerin ve eklediği belgelerin sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.
  5.7. Ortak, Verimek'in başkalarına da satış ortaklığı verebileceğini kabul eder.
  5.8. Ortak, Verimek'in satış ortaklığını tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmadan sonlandırabileceğini kabul eder.
  5.9. Ortak, satış komisyonu ödemesinin banka hesabına yapılacağını kabul eder.
  5.10. Verimek, satış ortaklığını etkileyecek her türlü değişiklik hakkında Ortağa bilgi vermeyi taahhüt eder.
  5.11. Verimek, Ortak üzerinden gelen müşterilere mümkün olan her türlü desteği vereceğini taahhüt eder.
  5.12. Verimek, Ortak üzerinden gelen müşterilerin siparişlerini mümkün olan en kısa sürede karşılayacağını taahhüt eder.
  5.13. Verimek, Ortak üzerinden gelen müşterilerin siparişlerini beklenmeyen nedenlerle karşılamakta sorun yaşarsa, bu konuda Ortağa bilgi vermeyi taahhüt eder.

  Madde 6 - ÖDEME KOŞULLARI:


  6.1. Verimek, komisyon oranlarını ve en az ödeme tutarını dilediği zaman değiştirebilir.
  Ortak bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
  Şu anda geçerli komisyon oranı %15, ödeme yapılacak en az tutar ise 300 TL’dir.
  6.2. Satış komisyonuna temel olacak tutar, ürünün Verimek'deki Lisans satışları ve alan adı satışları hariç TL fiyatıdır.
  6.3. Siparişte olan ancak sağlanamayan ürünler için Ortağa komisyon ödenmez.
  6.4. Müşteriden ödeme alınamaması nedeniyle iptal edilen satışlar için Ortağa komisyon ödenmez.
  6.5. Müşteri tarafından cayma hakkı kullanılarak geri verilen satışlar için Ortağa komisyon ödenmez.
  6.6. Minimum ödeme miktarına ulaşan ortağa ayın 15'inde ödeme yapılır. Karşılıklı olarak üzerinde anlaşılan komisyon tutarı ödemeye temel alınır. En az ödeme tutarının altında kalan komisyon tutarı bir sonraki aya aktarılır.
  6.7. Ödeme, Ortak tarafından düzenlenecek fatura ya da diğer geçerli ödeme belgelerinin Verimek'e ulaşmasından sonra yapılır. Ortak vergi mukellefi değilse, Verimek bir gider pusulası düzenler. Vergi yasaları gereği gider pusulası düzenlenen Ortak adına ödenecek vergiler kesildikten sonra kalan net tutar Ortağın banka hesabına havale edilir
  6.8. Satış ortaklığına Kampanyalar, Alan adları, Lisans satışları dahil değildir ve Fiziksel sunucularda komisyon oranı %10 ile sınırlıdır. manuel düzenlir.

  Madde 7 – BİLDİRİM ADRESİ VE YÖNTEMİ:


  Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak bildirmedikleri sürece sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak bildirimler geçerli olacaktır. Bildirimler, yetkili kişiler tarafından, imza karşılığı yazılı olarak, imzalı karşı mesaj ile onaylanan faks mesajı, telgraf, alındığı karşı mesaj ile onaylanan e-posta mesajı ile yapılabilir.

  Madde 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ:


  8.1. Ortak, bu sözleşme kapsamında doğabilecek uyuşmazlıklarda, Verimek'in defter ve diğer elektronik kayıtlarının geçerli olacağını kabul eder. Verimek kayıtlarına itiraz ve bunların uygun tutulduğu konusunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 8.2. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul ilindeki mahkemeler ve icra müdürlükleri yetkilidir.

  Madde 9 - YASAKLI PAZARLAMA YÖNTEMLERİ:


  9.1. TCK yasalarına aykırı olan her alan

  Verimek ile güvendesiniz

  İnternette yerinizi almak için daha fazla geç kalmayın.

  Verimek Telekomünikasyon profesyonel ekibi ile kesintisiz hizmet sunmaktadır.

   7 / 24 TEKNİK DESTEK  KESİNTİSİZ ERİŞİM  GÜNCEL TEKNOLOJİ
  ÜYE OL